GIẤY BÓNG MỜ BONG BÓNG TO

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm / đen
 • 60*60cm / trắng
 • 60*60cm / hồng
 • 60*60cm / cam
 • 60*60cm / tím
 • 60*60cm / xanh lá
 • 60*60cm / xanh ngọc
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa bóng mờ everything

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm / đen
 • 60*60cm / xanh
 • 60*60cm / xám
 • 60*60cm / hồng cam
 • 60*60cm / hồng
 • 60*60cm / trắng chữ đen
 • 60*60cm / trắng chữ xanh
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa bóng mờ kẻ caro

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm / đen
 • 60*60cm / xanh lá
 • 60*60cm / xanh dương
 • 60*60cm / nude
 • 60*60cm / hồng
 • 60*60cm / kem
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ everything

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm / đen
 • 60*60cm / xanh
 • 60*60cm / nâu
 • 60*60cm / hồng cam
 • 60*60cm / hồng
 • 60*60cm / trắng xọc xanh
 • 60*60cm / trắng xọc đen
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ XYZ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm / Đen
 • 60*60cm / xanh
 • 60*60cm / nâu
 • 60*60cm / hồng cam
 • 60*60cm / hồng
 • 60*60cm / trắng chữ vàng
 • 60*60cm / trắng chữ đen
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy 2 mặt kẻ caro

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm xấp 20 tờ / vàng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / hồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / xanh
 • 60*60cm xấp 20 tờ / nâu
 • 60*60cm xấp 20 tờ / tím
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đen
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đô
 • 60*60cm xấp 20 tờ / ghi
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ chấm bi

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đen chấm đồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đen chấm đỏ
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng chấm bạc
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng chấm đồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng chấm đổ
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ chấm bi viền đồng

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đen
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / nude
 • 60*60cm xấp 20 tờ / hồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng đồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng đỏ
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng đen
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ viền kẻ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm xấp 20 tờ / ghi
 • 60*60cm xấp 20 tờ / xanh
 • 60*60cm xấp 20 tờ / tím
 • 60*60cm xấp 20 tờ / nude
 • 60*60cm xấp 20 tờ / hồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / xám
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

lưới tuyết ngắn

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 15cm x 10m / trắng
 • 15cm x 10m / đỏ
 • 15cm x 10m / tím
 • 15cm x 10m / hồng
 • 15cm x 10m / sen
 • 15cm x 10m / xanh
 • 15cm x 10m / vàng
 • 15cm x 10m / đen
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ vân mây viền đồng

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đen
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng hồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng xanh
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng đen
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng xám
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng tím
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ vệt sơn

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60*60cm xấp 20 tờ / hồng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / trắng
 • 60*60cm xấp 20 tờ / xanh
 • 60*60cm xấp 20 tờ / cam
 • 60*60cm xấp 20 tờ / ghi
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đỏ
 • 60*60cm xấp 20 tờ / đen
 • 60*60cm xấp 20 tờ / nâu
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng
Hotline: 0936537525 Liên hệ qua facebook