Giấy gói hoa bóng mờ trơn xấp 20 tờ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60x60cm / đen
 • 60x60cm / đỏ
 • 60x60cm / tím nhạt
 • 60x60cm / hồng dâu
 • 60x60cm / hồng phấn
 • 60x60cm / hồng nhạt
 • 60x60cm / xanh lam
 • 60x60cm / xanh ngọc
 • 60x60cm / xanh bơ
 • 60x60cm / xanh dương
 • 60x60cm / kem
 • 60x60cm / vàng kem
 • 60x60cm / trà sữa
 • 60x60cm / xanh coban
 • 60x60cm / tím đậm
 • 60x60cm / trắng mờ
 • 60x60cm / trắng tinh
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa sơn mài xấp 10 tờ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • hồng
 • xanh
 • đen
 • xanh nhạt
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa giấy nhăn

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 50x70cm / trắng
 • 50x70cm / kem
 • 50x70cm / hồng đậm
 • 50x70cm / hồng nhạt
 • 50x70cm / hồng cam
 • 50x70cm / cam nhạt
 • 50x70cm / nâu
 • 50x70cm / xanh bơ
 • 50x70cm / xanh ngọc
 • 50x70cm / đen
 • 50x70cm / sen
 • 50x70cm / tím
 • 50x70cm / trà sữa
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa nhăn in hoa lá

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • Hồng hoa hồng
 • kem hoa đỏ
 • kem hoa hồng
 • trắng hoa hồng
 • trắng hoa đỏ
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa tim nhỏ xấp 10 tờ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • Đen chữ tàu
 • hồng chữ tàu
 • đen chữ love
 • hồng chữ love
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gấm hoa lá , gấm thái, không thấm nước xấp 20 tờ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • đỏ tươi
 • đỏ đô
 • đen
 • trắng
 • hồng phấn
 • hồng sen
 • vàng
 • tím đậm
 • tím nhạt
 • kem
 • xanh lá
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa tim to

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • Trắng tim hồng
 • Hồng tim hồng
 • đen 1 tim
 • hồng 1 tim
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa 2 mặt thương hiệu LV

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60x60cm / đen
 • 60x60cm / đỏ
 • 60x60cm / hồng
 • 60x60cm / xanh coban
 • 60x60cm / nâu
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa 2 mặt thương hiệu DIOR

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60x60cm / đen
 • 60x60cm / đỏ
 • 60x60cm / hồng
 • 60x60cm / đen chữ nhỏ
 • 60x60cm / xanh
 • 60x60cm / nâu
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy pvc khổ nhỏ không thấm nước xấp 20 tờ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 35x45cm / A
 • 35x45cm / B
 • 35x45cm / C
 • 35x45cm / D
 • 35x45cm / E
 • 35x45cm / F
 • 35x45cm / G
 • 35x45cm / H
 • 35x45cm / K
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ viền đen trắng

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60x60cm x 20 tờ / đen
 • 60x60cm x 20 tờ / trắng
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

GIẤY BÓNG MỜ OMBRE

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • HỒNG NUDE
 • HỒNG VỎ ĐỖ
 • HỒNG ĐẬM
 • XANH LÁ
 • ĐEN
 • XANH BIỂN
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ omber mờ dần 60x60cm

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60x60cm xấp 20 tờ / đỏ
 • 60x60cm xấp 20 tờ / Hồng
 • 60x60cm xấp 20 tờ / xanh bơ
 • 60x60cm xấp 20 tờ / xanh biển
 • 60x60cm xấp 20 tờ / tím
 • 60x60cm xấp 20 tờ / Trắng
 • 60x60cm xấp 20 tờ / Đen
 • 60x60cm xấp 20 tờ / kem
 • 60x60cm xấp 20 tờ / cam
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy mờ kẻ viền đồng Hàn Quốc

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60 X 60CM / 1. HỒNG VỎ ĐỖ
 • 60 X 60CM / 2. HỒNG NUDE
 • 60 X 60CM / 3. KEM
 • 60 X 60CM / 4. HỒNG NHẠT
 • 60 X 60CM / 5. TÍM NHẠT
 • 60 X 60CM / 6. TRẮNG
 • 60 X 60CM / 7. XANH BIỂN
 • 60 X 60CM / XANH BIỂN NHẠT
 • 60 X 60CM / 9. NÂU
 • 60 X 60CM / 10. TRẮNG
 • 60 X 60CM / 11 HỒNG ĐẬM
 • 60 X 60CM / 12 XANH LÁ
 • 60 X 60CM / 13 GHI NHẠT
 • 60 X 60CM / 14 GHI ĐẬM
 • 60 X 60CM / 15 ĐEN
 • 60 X 60CM / 16 ĐÔ
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ trơn hàn quốc màu mới

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60 x 60vm / Đen
 • 60 x 60vm / Trắng
 • 60 x 60vm / Nude
 • 60 x 60vm / Hồng
 • 60 x 60vm / Kem
 • 60 x 60vm / xám
 • 60 x 60vm / màu ib
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy gói hoa mờ trơn hàn quốc màu mới

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60 x 60cm / Đỏ 012
 • 60 x 60cm / Nâu 151
 • 60 x 60cm / Tím 231
 • 60 x 60cm / nude 162
 • 60 x 60cm / hồng 165
 • 60 x 60cm / xanh dương 132
 • 60 x 60cm / trắng 112
 • 60 x 60cm / trắng 111
 • 60 x 60cm / đồng 062
 • 60 x 60cm / đen 171
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy mếch mỏng

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 50x 50cm xấp 40 tờ / Trắng
 • 50x 50cm xấp 40 tờ / Hồng
 • 50x 50cm xấp 40 tờ / Sen
 • 50x 50cm xấp 40 tờ / Xanh lục
 • 50x 50cm xấp 40 tờ / Xanh ngọc
 • 50x 50cm xấp 40 tờ / Tím
 • 50x 50cm xấp 40 tờ / Kem
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Lưới gói hoa ô tròn Hàn Quốc

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • 60 x 5y / Đỏ đô
 • 60 x 5y / Đen
 • 60 x 5y / Trắng
 • 60 x 5y / Hồng
 • 60 x 5y / Tím Cẩm
 • 60 x 5y / Xanh Dương
 • 60 x 5y / Nude
 • 60 x 5y / kem
 • 60 x 5y / Tím nhạt
 • 60 x 5y / xám
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy bóng mờ chấm chữ nhỏ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • Đen / 60 x 60cm
 • Trắng / 60 x 60cm
 • Hồng / 60 x 60cm
 • Tím / 60 x 60cm
 • Ghi / 60 x 60cm
 • Hồng nude / 60 x 60cm
 • Xanh lục / 60 x 60cm
 • xanh dương / 60 x 60cm
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng

Giấy kính viền chữ

Yume Shop Hoa Phụ Kiện Chọn lựa sản phẩm
 • viền đen / 60 x 60cm
 • viền đồng / 60 x 60cm
 • viền bạc / 60 x 60cm
 • viền hồng / 60 x 60cm
 • viền trắng / 60 x 60cm
 • viền tím / 60 x 60cm
Tổng tiền:
Cho vào giỏ hàng
Hotline: 0936537525 Liên hệ qua facebook